Iz nekog čudnog razloga dešava se da nakon restarta WIN7 Gateway nestane.

Sama greška nastaje u registru, stoga je potrebno izmeniti sledeći parametar:

1. otvori regedit

2. dođi do putanje HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters/Interfaces/

3. u jednom od CLSID naćićete ključ IPAddress sa Vašom adresom.

4. potrebno je da dvoklikom otvorite”DefaultGateway” i obrišete prvi prazan red.

defaultgateway

Advertisements