Iz nekog razloga( ažuriranje framework-a) da se pogrešno registruje ASP.NET u IIS-u, što dovodi do problema u radu WSUS-a i konzole za pristup.

Da bi razrešili ovaj problem potrebna je ponovna registracija ASP.NET 2.0 koju možete izvesti na sledeći način iz CMD-a:

Pokrenite CMD u folderu "%windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727"
pokrenite komandu: "aspnet_regiis –i"
Restartujte IIS: "iisreset"
Advertisements