Uvek potrebna prečica da se pokrene CMD u nekom dubokom folderu, a da ne morate da kucate duge CD komande…

properties

Može se uključiti ako promenite ključeve u registru:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenNew]
 @="Command Prompt"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenNew\Command]
 @="cmd.exe /k cd %1"

Nakon promene, ova opcija će se pojaviti ako držite “Shift” i desnim klikom kliknete na folder iz kojeg želite da pokrenete CMD.

Advertisements