Upisivanje reg ključa bez interakcije sa korisnikom, i ako je stara komanda i dalje je potrebno setiti se….

regedit /s foo.reg
Advertisements