Ukoliko imate problem sa pristupima mapiranod folderu, nekom deljenom folderu, mrežnim štampačem, a ne znate kojim nalogom korisnik pristupa tim resursima na mreži,
možete utvrditi sve kredencijale komandom iz cmd-a:

rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr
Advertisements