Ukoliko radite migraciju master baza sa servera na server, imaćete problem sa menjanjem planova održavanja baza.
Nakon transfera planova nećete biti u mogućnosti da bilo šta na njima menjate zbog greške:
MsxError

Najbrži način da rešite problem sledećom skriptom:

USE MSDB
UPDATE sysjobs
SET originating_server = ‘ime servera’

Advertisements