Da bi pokrenuli telnet na klijenu u “safe mode”-u potrebno je pre nego što pokrenete klijenta u “safemode” u CMD pustit komandu:

REG COPY HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TlntSvr /s /f
Advertisements