Prilikom podizanja novog Terminal Servera 2003 naleteo sam na problem koji se javljao prilikom logovanja korisnika. Problem se ponavljao sve dok se administrator ne uloguje.

Preturajući po internetu naleteo sam na jedno rešenje:

U registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ uneti novi DWORD  IgnoreRegUserConfigErrors i postaviti mu vrednost na 1.

Advertisements