Search

Admin Boba

…exchange ideas and make Your job easier…

Category

Windows

The system cannot log you on due to the following error. The specified domain either does not exist or could not be contacted. Please try again or consult your system administrator

Prilikom podizanja novog Terminal Servera 2003 naleteo sam na problem koji se javljao prilikom logovanja korisnika. Problem se ponavljao sve dok se administrator ne uloguje.

Preturajući po internetu naleteo sam na jedno rešenje:

U registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ uneti novi DWORD  IgnoreRegUserConfigErrors i postaviti mu vrednost na 1.

Advertisements

Listanje svih naloga koji se koriste na sistemu

Ukoliko imate problem sa pristupima mapiranod folderu, nekom deljenom folderu, mrežnim štampačem, a ne znate kojim nalogom korisnik pristupa tim resursima na mreži,
možete utvrditi sve kredencijale komandom iz cmd-a:

rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr

CMD na desni klik iz File Explorer-a

Uvek potrebna prečica da se pokrene CMD u nekom dubokom folderu, a da ne morate da kucate duge CD komande…

properties Continue reading “CMD na desni klik iz File Explorer-a”

Distribucija Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package: x86 (KB909520) preko WSUSa

Veliki problem za admiistrator je nastao uvođenjem digitalnih(čipovanih ličnih karata, zdravstvenih knjižica…).

Da bi sve uspešno radilo potrebno je instalirati gomilu dodataka za WIN, upisati ključeve u registar…

Jedan od problema je kako instalirati Microsoft-ov dodatak “Windows-kb909520-v1.000-x86-enu.exe” a ne šetati od radne stanice do radne stanice kad većimamo domensku mrežu, WSUS…

Continue reading “Distribucija Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package: x86 (KB909520) preko WSUSa”

Blog at WordPress.com.

Up ↑